top of page

GLASS MOSAIC

โมเสคแก้ว ผลิตจากแก้วซึ่งผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 830 องศาเซลเซียส

จนสีหลอมและเป็นเนื้อเดียวกับแก้ว ทำให้สีสันสดใส

ติดทนมั่นใจได้ตลอดอายุการใช้งาน สามารถใช้งานได้

ทั้งภายในและภายนอก ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ

ใช้งานได้ทุกพื้นที่

SUPER LUXURY

COLLECTION

see more
MS-GRR-0001-0003-P4.jpg

EXOTIC

COLLECTION

see more
LOT-0001-B02-2.jpg

CALM

COLLECTION

see more
MS-ROC-0001_room.jpg

PLAY

COLLECTION

see more
MS-AUR-0023-Op2.png

CRAFT

COLLECTION

see more
cbddfd_99aaf98bfb6340fa90229a6dafbf331a~mv2.jpg-2.webp

POOL

COLLECTION

see more
kayla_amb.jpg
bottom of page