top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

series

REFLECTION

โมเสคแก้วชุด รีเฟลคชั่น เป็นการนำเทคนิคสีเมททัลลิกมาใช้Œ สกรีนลงบนโมเสคแก้วŒ ที่มีขนาดผสมผสานกัน ด้วยขนาด ของชิ้นงานที่มีความสวยงามพอดี การเลือกใช้สีในสไตล์ Earth Tone จึงทำให้เŒทคนิคสีเมททัลลิกนั้น สะท้อน

ความสวยงามออกมาได้อŒย่างลงตัวและสวยงาม

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 299 x 300 mm.

thickness : 6 mm.

1/3

REFLECTION #1
MS-REF-0001

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

REFLECTION #4
MS-REF-0004

REFLECTION #6
MS-REF-0005

REFLECTION #2
MS-REF-0002

REFLECTION #3
MS-REF-0003

REFLECTION #5
MS-REF-0005

bottom of page