1/2

GLINTS

series

โมเสคแก้วที่ผสานความนุ่มนวลและอ่อนโยนระหว่างสีเอิร์ธโทน ความแวววาวของเนื้อแก้ว และประกายที่ให้อารมณ์เรียบลื่น เงางามคล้ายผ้าซาติน

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 288 x 299.5 mm.

thickness : 4 mm.

Show More

GLINT BLACK

MS-GLI-0001

GLINT BROWN
MS-GLI-0002

GLINT GREY

MS-GLI-0003

GLINT COCO
MS-GLI-0004